Реклама

Отак ми переповіли в цій книжці історію нашого народу: від зруйнування Запорізької Січі та упадку української держави над Дніпром, до 1914 року. Ми бачимо з того, як бідував наш народ у неволі, під Росією і під Австрією. Здавалося, по 1775 році (себто по зруйнуванню Січі), що ...

Детальніше... »

У четвертій частині історії – «Україна в неволі» – розповіли ми про часи занепаду й неволі українського народу та його держави, а також про пробудження народної свідомості, коли український народ, що потрапив під кінець XVIII століття під владу Росії і Австрії, наче ...

Детальніше... »

У першому розділі розповіли ми, як на початку світової війни утворився в Галичині з українських добровольців Легіон Українських Січових Стрільців, що вирішив у складі австрійської армії боротися за визволення України з-під московського ярма. Ми розповіли, як Усусуси ...

Детальніше... »

В закінченні IV частини нашої Історії, в розділі «За волю України», згадали ми, що коли Австрія оголосила Сербії, а потім і Росії війну, то на боці Австрії зорганізувався Легіон Українських Січових Стрільців. Це були свідомі українські юнаки і дівчата, що ...

Детальніше... »

З поваленням царського престолу всі народи, що до того часу цілими віками були в неволі Москви, почали творити свої держави. Майже одночасно стали відриватися від Росії і будувати своє вільне життя українці, білоруси, фіни, литовці, латвійці, грузини та деякі народи на ...

Детальніше... »